• Brannstasjonen og legevakten kan bli solgt. Høyre vil bruke dagens legevaktlokaler til nytt legesenter. Odd Kristian Stokka

Flere kommunale bygg kan bli solgt

Får å få penger til å bygge nytt kan Sandnes kommune komme til å selge unna mange eiendommer.