Brøt opp safe på Bryne

Fire huseiere på Bryne opplevde innbrudd i løpet av påsken.