• Kate Albretsen har fått det utrolig fint etter at hun våget å kjøpe leilighet.

- Flere kunne ha eid egen bolig

De som tjener lite, vil over tid ha god finansiell nytte av å eie sin egen bolig.