• Akebakken i Agent Kiellands gate vurderes som den farligste i byen. Politikerne vil at den skal stenges med løse bommer i vinter, som forrige sesong. Pål Christensen

«Agenten» stenges med løse bommer

Mens administrasjonen og politiet mener at kun fast stenging av Agent Kiellandsgate vil gjøre akebakken trygg nok, vil politikerne la biler kunne kjøre gjennom.