Mener TV2 har villedet seerne om eldreomsorg

Flere metodeeksperter mener TV2 har brukt sin store eldreundersøkelser på en misvisende måte.

Publisert: Publisert:

Jens Stoltenberg (Ap) ble grillet av programleder Oddvar Stenstrøm (t.h.) om TV2s eldreundersøkelse i partilederdebatten på onsdag. I ettertid har Stoltenbergs rådgiver Sindre Fossum Beyer (nr. to f.h.) kjempet hardt i sosiale medier for å fortelle at TV-kanalens undersøkelse ikke holder mål. Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix

  • Mathias Vedeler

TV2 publiserte denne uken en sak basert på en stor undersøkelse som de selv har gjennomført i norske sykehjem.

«Hele to av tre pleiere og ledere forteller at de eldre på sykehjem i Norge får en uforsvarlig og uverdig behandling på grunn av for lite ressurser», meldte TV-kanalen.

Saken la også et sterkt preg på den viktige partilederdebatten som TV2 holdt onsdag. Der gjentok programleder Oddvar Stenstrøm påstanden innledningsvis og konfronterte statsminister Jens Stoltenberg (Ap) flere ganger med saken i begynnelsen av debatten.

Møter kraftig kritikk

Flere forskere og metodeeksperter kritiserer imidlertid nå TV2 for måten undersøkelsen er gjennomført, skriver Aftenposten.

I undersøkelsen, som Aftenposten har fått se, har TV2 stilt spørsmålet:

Partilederdebatten onsdag kveld ble mer enn vanlig preget av arrangørens premisser for den, skriver våre kommentatorer Thomas Boe Hornburg og Per Anders Madsen.

«I hvilken grad går manglende ressurser utover en forsvarlig og verdig omsorg?»

Toril Aalberg, professor i statsvitenskap ved NTNU, beskriver spørsmålet som «delvis ledende».

— Spørsmålet legger et premiss om at det allerede er manglende ressurser – undersøkelsen tar det for gitt. Da vil det til en viss grad være flere som svarer negativt, sier hun.

Valgforsker og Arbeiderparti-medlem Frank Aarebrot legger på sin side ingenting imellom.

— Spørsmålet er helt grotesk. Det er løgnaktig propaganda. Det er det verste jeg har hørt, sier han til LO-bladet Fri Fagbevegelse, som er det mediet som første omtalte saken.

Slo sammen flere kategorier

Som svar på spørsmålet kunne de ansatte velge mellom fem forskjellige kategorier som gikk fra «I svært stor grad» til «I ingen grad».

For å komme frem til tallet to av tre har TV2 slått sammen den midterste kategorien «I noen grad» sammen med de to mest kritiske kategoriene.

Erik Dalen, direktør i Ipsos MMI – et selskap som lever av å lage spørreundersøkelser – mener dette blir galt.

– Jeg ville aldri spurt på den måten. De som har svart «i noen grad» har jo plassert seg midt mellom ytterpunktene. På alle arbeidsplasser er det noe å sette fingeren på, og dermed naturlig å svare «i noen grad», uten at det er noe dramatisk, sier han til Fri Fagbevegelse.

Ottar Hellevik, professor i metode og statistikk ved Universitetet i Oslo (UiO), er også kritisk.

- Det er nokså villedende, egentlig, sier han.

— I hvert fall bør det fremgå tydelig at flertallet av dem som blir regnet som kritiske, har valgt et ganske forsiktige alternativ, legger han til.

Det fremgår imidlertid ikke i sakene som TV2 har publisert.

TV2 fortalte hverken hvor mange som har valgt de forskjellige kategoriene eller hvordan spørsmålet ble stilt i undersøkelsen.

I dag, etter at debatten har rast på Twitter og flere har kritisert undersøkelsen, la imidlertid TV-kanalen ut underlagsmaterialet på sine nettsider.

Sprikende resultater

Noe annet som ikke er blitt opplyst om før i dag, er et spørsmål i undersøkelsen som gir motsatte resultater av det TV2 har fokusert på.

Som spørsmål nummer 2 i spørreundersøkelsen har TV-kanalen formulert:

«Får de eldre på dette sykehjemmet det du opplever som verdig behandling?»

Totalt svarte 86 prosent ja på dette, mens 14 prosent svarte nei.

Ottar Hellevik mener disse resultatene er sikrere enn resultatene fra det spørsmålet som TV2 valgte å bruke i sin sak og i partilederdebatten.

— Dette spørsmålet er mye bedre. Det som er fordelen her, er at det dreier seg om én ting i stedet for flere. I tillegg spør de også om svar på noe som de ansatte har kunnskap om selv. Det andre spørsmålet kan også gjelde hva de mener basert på avisoppslag og andre forhold som ikke er basert på egen erfaring, sier han.

- Hva tenker du om saken til TV2 sett opp mot det som kommer frem i selve undersøkelsen?

— Jeg tenker at det ikke gir et godt bilde av resultatene i undersøkelsen, sier Hellevik.

Ikke et tilfeldig utvalg

Sammenlignet med en vitenskapelige undersøkelser, er heller ikke utvelgingen av respondentene uten svakheter, ifølge ekspertene.

TV2 har gjennomført en enorm ringerunde til samtlige sykehjem i Norge – i alt 900 hjem – og spurt tillitsvalgte og sykehjemsledere om de vil stille opp i undersøkelsen. De spurte i tillegg om disse kunne finne andre ansatte som sa seg villige til å stille opp.

Gjennom dette fikk TV-kanalen tilgang på en kontaktliste med rundt 3900 personer som de brukte til å sende ut spørsmålene pr. e-post.

- Mulig overvekt av misfornøyde

Ottar Hellevik mener denne metoden gir usikre resultater.

— Man har et element av selvrekruttering her. Da kan man risikere at de som har sterke oppfatninger om saken er ivrigere til å delta enn andre. Det er et problem, sier han.

Frp kan bli så vanskelige å ha med å gjøre utenfor regjering at de må få være med og styre, mener sentrale Høyre-politikere.

— Erfaring fra andre undersøkelser viser at misfornøyde personer er mer motivert til å ta seg bryet til å svare på slike henvendelser, legger han han til.

Aalberg er enig:

— Det som fort kan være problemstillingen når man gjør det på denne måten, er at man til en hvis grad får selvrekruttering. Da kan det tenkes at det er de med spesielt sterke meninger som har lyst til å være med, sier hun.

Rundt 1700 personer (44 prosent) besvarte undersøkelsen, noe Hellevik beskriver som en god svarprosent.

TV2 avviser kritikken

Redaksjonsleder i TV2, Tor Godal, mener at saken som de har publisert, gir et riktig bilde av resultatene i undersøkelsen.

— Dette er journalistikk hvor vi forteller hva de som jobber på norske sykehjem i dag, forteller. Det vi finner i våre funn, er ganske likt det Fagforbundet har funnet i sine studier. Det bekreftes også av pasientombudene i Norge. Det er ikke et avvikende virkelighetsbilde, sier Godal.

- Flere eksperter mener at spørsmålsformuleringen ledende. Hva tenker du om det?

— Jeg synes vi har stilt et godt og relevant spørsmål, sier Godal.

Redaksjonslederen forteller at selv om de ikke publiserte underlagsmaterialet til undersøkelsen før i dag, har alle kilder som er blitt sitert i saken fått se hele undersøkelsen.

Han forteller også at de ville vente med å legge ut underlagsmaterialet inntil alle sakene var blitt publisert.

- Vi har laget god journalistikk

Godal forsvarer måten de har slått sammen kategorier for å komme frem til tallet «to av tre».

— I og med at det finnes en verdighetsgaranti har vi satt oss som mål å se om det finnes verdige forhold ved norske sykehjem. Derfor har vi ikke kikket på hvor ofte det skjer, men om det er uverdige forhold, sier han.

— Dette er ikke en artikkel som skal publiseres i et tidsskrift ved universitetet. Det vi har laget er god journalistikk. Det er ikke en vitenskapelig artikkel med krav til kontrollgrupper og randomisering, legger han til.

- Er det ikke viktig at dere lager journalistikk basert på sikre resultater?

— Vi hilser en debatt om metode velkommen, vi. Det skulle bare mangle. Vi viderebringer et bilde av situasjonen i norske sykehjem, da må vi tåle at folk spør oss om det bilde er riktig, sier Godal.

Statsminister Jens Stoltenberg skryter av at norske tiåringer er best i Norden i matematikk. Men stemmer det?

— Men samtidig ville jeg vel tro at pasientene på sykehjemmene, deres pårørende og de 1700 som jobber ved norsk sykehjem og har besvart vår undersøkelse, nok hadde sett at debatten hadde dreid seg om hvor vidt det er verdig eller ikke at norske eldre på sykehjem i dag ligger hele natten i egen avføring i stedet for en debatt om hvor mange måneder de ligger i egen avføring, legger han til.

- En egenevaluering

Om kritikken mot utvelgingen av respondenter, svarer Godal:

— Kravet til representativitet er veldig strenge i Helleviks verden, det skjønner jeg. Vi har vært i kontakt med 1700 ansatte ved norske sykehjem. Vi har ikke kalt det for noe annet enn det.

- Undersøkelsen viser også at nesten 87 prosent svarer ja på spørsmål om de opplever at deres eget sykehjem har en verdig omsorg. Hvorfor har ikke TV2 opplyst om det?

— Vi vurderte det til å være langt mer egenevaluering av egen innsats hos den enkelte pleier. Da er det forholdsvis sterkt at en så høy andel av dem likevel svarer at den pleier at man ufører, er uverdig.

- Det er ikke et spørsmål om egenevaluering, men om erfaringer fra eget sykehjem?

— Det er en vurdering hva det oppleves som, om det er en egenevaluering, sier Godal.

På spørsmål om det var riktig la undersøkelsen prege partilederdebatten, svarer redaksjonslederen:

— Jeg ville synes det var veldig merkelig om ikke våre egne funn fra norsk eldreomsorg skulle prege den debatten.

Publisert: