• Dette landskapet er svært verdifullt, mener nordmenn flest. I bakgrunnen fylkesvei 44 og Vigreskogen. Nærbø gamle kyrkje skimtes litt til høyre langs veien inn til Nærbø. Litt lenger bak Lode og til venstre Ødemotland bak veien inn mot Jærmuseet. Fredrik Refvem

Nordmenn slår ring om jærlandbruket

Matproduksjon og jordvern er det aller viktigste hensynet i den videre utviklingen av Jærregionen, mener sju av ti spurte i en nasjonal omdømme-undersøkelse om Jæren.