- Tasta-boss må på bordet i Sandnes

Renovasjonen IKS hevder at Stavangers vedtak om å konkurranseutsette bossinnhentingen i Tasta bydel er ugyldig. Sandnes må også si ja, hevder styreleder Eli K. Vareberg.