Flere barn skal få plass i kulturskolen

Stavanger skal lage ny kulturskoleplan.