• Lærerstudentene må lære mer om barn som sliter av ulike grunner og de må lære mer om hvordan de skal tilpasse undervisningen til ulike barn på ulike nivåer, mener Bjørg T. Klokk er leder for Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Stavanger. Fredrik Refvem

- Lærerne lærer ikke nok

— Lærerne mangler kompetansen og læremidlene de trenger for å gi elevene tilpasset undervisning. Det er ikke lærerne sin feil. Lærerutdanningen må reformeres, mener Bjørg Klokk, leder for PPT i Stavanger.