- Lærerne lærer ikke nok

— Lærerne mangler kompetansen og læremidlene de trenger for å gi elevene tilpasset undervisning. Det er ikke lærerne sin feil. Lærerutdanningen må reformeres, mener Bjørg Klokk, leder for PPT i Stavanger.

Publisert: Publisert:

Lærerstudentene må lære mer om barn som sliter av ulike grunner og de må lære mer om hvordan de skal tilpasse undervisningen til ulike barn på ulike nivåer, mener Bjørg T. Klokk er leder for Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Stavanger. Foto: Fredrik Refvem

 • Margunn Ueland
  Journalist
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

— Skolesjefen sier at løsningen må finnes i klasserommet, spesialundervisning er ikke løsningen for de evnerike barna. Er du enig?

— At der perioder gis tilbud i smågrupper eller enetimer, er greit. Det jeg er opptatt av, er at eleven skal tilhøre et fellesskap, skal ha læringsutbytte og oppleve mestring. Det spørs også hva som skjer i klasserommet. På New Zealand har de 30 elever i en klasse, men de har fire ulike opplegg. Og lærerne der er utdannet/kvalifisert til å ivareta et stort mangfold. De har også et læreplanverk som har akseptert at det kan være fire år i forskjell på barn på samme alderstrinn. Slik er det ikke i Norge.

- Anbefaler dere spesialundervisning til evnerike barn?

— Nei, slik Utdanningsdirektoratet har definert opplæringsloven, skal ikke spesialundervisning gis til de skoleflinke. Men: blant de evnerike vil du også finne barn som sliter; med sosialt samspill, skolevegring, mobbing m.m.

- Så det er først når det har fått et eller annet problem at de kan få spesialundervisning?

— Ja.

- Hadde det ikke vært bedre å gi de hjelp tidligere, så hadde de kanskje unngått å ende opp som bråkmakere eller skolevegre re ?

— Ja. Men har lærerne nok kompetanse til å vite hva det handler om og hva de skal gjøre, hvordan de skal differensiere undervisningen?

- Det har de ikke, mener du?

— Noen har det nok, men storparten har det ikke. Lærerutdanningen legger alt for lite vekt på kunnskap om variasjoner hos elver. Lærerstudentene lærer for lite om hvordan de skal takle mangfoldet, hva de skal gjøre med elever som sliter av mange ulike grunner. Det har lærerutdanningen silt bort til spesialpedagogikken.

- Altså er det ikke lærerne sin feil, det er utdanningen sin feil?

— Ja. Ikke bare det, men hele systemet, hele politikken. I årevis har man snakket om tilpasset undervisning, men der har ikke blitt tatt noen skikkelige grep. Det har ikke blitt gjort nok for at lærerne skal kunne greie det i praksis.

- Hva må utdanningsministeren gjøre?

— Endre lærerutdanningen slik at lærerne blir kvalifiserte til å sikre faglig og sosialt læringsutbyttet hos det store mangfoldet av elever. Slutt med å skille spesialpedagogikken fra pedagogikken. Lærerne i den vanlige lærerutdanningen må lære mer av det de lærer ved gode spesialpedagogiske studier. Lærerne må kunne hvordan de skal undervise minoritetsspråklige, svært flinke og lite flinke.

Det må også til en tettere kobling mellom pedagogikken og fagene: Når lærerstudenten f.eks. lærer matte, må de også lære om hvordan de underviser i matte til ulike elever. Lærerstudentene bør læres opp i et stort repertoar av metoder og strategier.

Og de må tilbys variert lærematerial både i bok- og hefteform og på nett. Fram til nå har læreboka hatt en sentral plass i undervisningen. Den boka treffer 60 prosent av klassen. 20 prosent går det for sent for, og for 20 prosent matcher det ikke med av andre grunner.

Lærerne bør også få ansvar for ett fag eller for ett klassetrinn slik som f.eks. i Edinburgh. I Norge har det vært tradisjon for at en lærer skal kunne undervise i alle fag på alle trinn er en grunn til at de sliter med tilpasset opplæring.

- Hva vil du stavangerpolitikerne skal gjøre?

— Satse på kompetanseheving hos lærerne.

- Hva er ditt viktigste råd til en lærer med et evnerikt barn som mistrives?

— Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Be om konsultasjon. Så kan vi finne ut om barnet bør henvises til oss for nærmere utredning. Gjennomkartlegging får vi tak i evneprofilen. Ikke vent! Det fører som regel til at problemer bare vokser seg større.

- Har PPT ressursene og kapasiteten dere trenger?

— PPT ønsker i mye større grad å drive kompetanseheving blant lærerne. Men på grunn av kapasiteten har vi i stor grad måttet prioritere enkeltsaker.

Artikkelserie

Denne artikkelen inngår i serien "De flinke barna".

Tidligere artikler:

Publisert:

Les også

 1. - Spesialundervisning ingen løsning for de flinke, mener skolesjefen

 2. Var for flink, måtte gi opp norsk skole

 3. Stor fare for at de smarte blir skoletapere

 4. - Kartlegg alle barn tidlig

 5. 5 råd til foreldre til evnerike barn

 6. Norsk skole skader evnerike barn

 7. De glemte elevene

Mest lest akkurat nå

 1. Voldtektstiltalt trodde at sex ville gjøre ham frisk

 2. Regestrand-drapet: Drapstiltalt skal ha banket to personer i fengsel

 3. Elg skutt ved Sandvedparken

 4. Janoves datter synger duett med bestefar

 5. Fikk du med deg smellet i Gandsfjorden?

 6. Se oppdateringen fra SUS: - Tegn på at den andre smittebølgen er i ferd med å komme

 1. Stavanger