Skikkelige sjømenn

Opp til 50 prosent av elevene på yrkesfag slutter før de er ferdige. På Gann slutter ingen.