• Opposisjonsleder Thor Magne Seland, H, fikk stort sett tverrpolitisk tilslutning da han uttrykte frustrasjon og oppgitthet over de mange boligprosjektene som er utsatt eller skrotet - og som skulle bidratt til å oppfylle boligsosial handlingsplan i Sandnes. Ove Heimsvik

Frustrert over skrotede boligprosjekt

Først fikk brukere tildelt bolig, så startet kommunen planlegging og fant ut at huset var ubeboelig på grunn av skadedyr og fukt. Det murrer blant politikerne.