• Rygjabø videregående skole. FOTO: Geir Flatøe

Avventer nedleggelse av Rygjabø

Vil utrede saken på ny.