• Bomavgiften i Bergen økte 80 prosent i rushtiden fra 1. februar 2016. Og i juni i år innførte byen miljødifferensierte bomsatser som innebærer dyrere passeringer for dieselbiler. Jon Ingemundsen

Sjokk-effekt av rushtidsavgiften i Bergen

BERGEN: Hvordan gikk det da politikerne i Bergen økte bompengesatsene i rushtiden med 80 prosent en februardag i 2016? To rapporter fra Statens vegvesen gir oss svarene. De vil nok bli lest med interesse av politikerne på Nord-Jæren.