• 5000 elever i Sandnes-skolen har fått Chromebook. Men mange la det digitale verktøyet ligge hjemme, eller i ranselen. Kommunens nettverk er for ustabilt. Pål Christensen

5000 har fått Chromebook, men mange må la den ligge hjemme

Når 5000 elever skal jobbe med matte eller norsk på Chromebook, kneler det trådløse nettverket til Sandnes kommune. Til høsten skal ytterligere 7000 maskiner deles ut.