• Her gikk siste tog for 30 år sidene. Svillene og skinnene gjør at syklister og folk med barnevogner fortsatt ikke kan bruke sporet. Dette bildet er fra et tidligere ritt i Garborgriket rundt. Jone Klemo Øverland

Dette jernbanesporet har ligget slik midt i naturen uten tog i 30 år

Onsdag er dette rustne, forlatte jernbanesporet i Stortingets spørretime.