• De gamle bomstasjonene, som her på Forus, hadde skilt med passeringstakster. Det får ikke de nye. Her mener Vegdirektoratet det holder med et skilt som viser at man kjører gjennom en bomstasjon. Rune Vandvik
    Galleri

Får likevel ikke skilt som viser hva det koster å passere i bomstasjonene

Nord-Jæren: Nye skiltregler fører til at pristavler for hva bilistene skal betale for passering droppes ved bomstasjonene. Dermed får ikke Stavanger gjennomslag for sine ønsker om takstskilt. Kvitteringslys utgår også, i strid med kommunens anbefaling.