• Kø av biler fra sør langs Kleppeveien inn mot rundkjøringen Kleppeveien - fylkesvei 510 - Forusbeen utenfor Sola sentrum. Ifølge bilister Aftenbladet snakket med torsdag morgen, har trafikken her økt merkbart etter at bomringen kom. Rune Vandvik
    Galleri

Her kjører du bomfritt hele døgnet

TRAFIKK: Mange som kjører fra områdene utenfor Sandnes og Stavanger eller fra Jæren i morgenrushet, og skal nordover eller sørover, velger alternative ruter utenom bomringene. I dag kan du for eksempel kjøre bomfritt fra Jæren til Ullandhaug.