Stadig flere barnehager tilbyr mykere barnehagestart

For tre år siden pløyde Jåttå barnehage ny mark da de innførte en hel uke med innkjøring i barnehagen. Siden har mange barnehager lært av Jåttå. Nå øker Jåttå til 2 uker.

Karla (11 måneder) skal begynne i Bjergsted barnehage til høsten. Etter påske har hun fått komme på besøk der hver tirsdag sammen med pappa Hans Petter Frost Pihl. Eller mamma. Barnehagen prøver nemlig ut en ny tilvenning/innkjørings-modell som har til hensikt at barnehagestart skal oppleves trygt for både barn og foreldre.
 • Margunn Ueland
  Margunn Ueland
  Journalist
Publisert: Publisert:
Les også

Forbereder seg i fire måneder på barnehagestart

iconDenne artikkelen er over fire år gammel

- Jeg hadde ikke trodd skulle slå sånn an, men Jåttåmodellen har spredt seg, ikke bare til andre barnehager i Stavanger, men også Sola, Jæren, Sørlandet og Østlandet, forteller styrer ved Tove Erna Belland.

Hun vet ikke hvor mange barnehager som har tatt i bruk Jåttåmodellen, men har holdt kurs i Lørenskog, Vennesla, Sarpsborg, Mandal i tillegg til her i distriktet. På et kurs i Stavanger i januar, møtte 200 barnehagefolk, de fleste fra Stavanger, men også fra nabokommunene.

I den nyeste Stortingsmeldingen om barnehage står Jåttåmodellen nevnt som god praksis (Stortingsmelding 19, side 37).

Og i den nye rammeplanen for barnehage står det at det er viktig med god overgang mellom hjem og barnehage.

– Dette er noe av det lureste vi har gjort. Barna er mer fornøyde, vi har veldig godt foreldresamarbeid, mange menn kommer her. Trygg tilknytning ligger i bunn. Personalet må bli godt kjent med både barn og foreldre før vi overtar, forteller Belland.

To uker

Modellen har blitt forbedret og utvidet siden Aftenbladet skrev om den for tre år siden.

– Før sa vi en ukes innkjøring. Nå sier vi fra en til to uker, helst to. Flere forskere mener to uker også er for lite. Den danske lekestuemodellen over fire måneder som Bjergsted prøver ut, har vi også merket oss. Vi tilbyr to slike besøksdager før innkjøringsuka. De som ikke begynner i august, men senere vil få tilbud om mange besøksdager. Solvang-modellen der musikk spiller viktig rolle(se nedenfor) er også fin, vi tar i bruk litt av det på besøksdagene, sier Belland videre.

– Foreldrene vil ikke tilbake gamle ordningen?

– Nei, det vil de ikke! «Dette er en drøm i forhold til hvordan det var med første barn», var det en mor som sa. En far sa at hans behov for tilvenning (for å bli kjent) var like stort som barnets. Vi har jo sett det: Foreldre som prøver å skjule tårene på vei ut. Men her griner de ikke lenger. Dette har vært suksess, forteller Belland stolt.

Men her griner de ikke lenger.

Dette er Jåttåmodellen

Jåttåmodellen består av sju deler satt i et system:

1.Tidlig og god informasjon til foreldre om barnehagen og Jåttåmodellen.

Foreldremøte for nye foreldre og foreldremøte for flerspråklige med tolker.

2. To besøksdager før barnehagestart pluss 5–10 dagers tilvenning/innkjøring (foreldreaktiv barnehagestart, kaller Jåttå det).

3. Oppstart i grupper med tre barn per 1 ansatt/fast kontaktperson-

– Det er for å sikre trygg tilknytning barn- voksen, for å bygge nettverk med barn. Barn må lære seg å ta hensyn til andre barn, forklarer Belland.

4. God struktur med fast dagsrytme, faste aktiviteter og kjente sanger. Dette skaper forutsigbarhet for barn og foreldre.

5. Foreldrekurs: Torsdagskurs i trygghetssirkelen for foreldre på innkjøring mens barna sover. Trygghetssirkelen er et pedagogisk verktøy for å møte barns behov. Målet er at foreldre og barnehage skal møte barn på samme måte, se barnets behov.

6. Gode overganger: Gode rutiner når barna kommer om morgenen og når de går hjem.

7. Årlige evalueringer (både foreldre og pedagoger fyller ut skjema) fører til at opplegget justeres/forbedres.

Solvangmodellen

Ved Solvang barnehage brukes musikk aktivt som en del av tilvenningen. Nye barn og deres foreldre blir inviterte til fem-seks musikksamlinger på forsommeren. Foreldrene blir bedt om å ta med en sang eller regle de selv og barnet har et godt forhold til. På samlingene synges disse sangene. Mange sanger kan være nye og ukjente for barnehagen, kanskje de kommer fra en annen kultur. I musikksamlingene brukes det god tid på å lære hver enkelt sang.

Når de nye barna begynner på avdelingene sine til høsten, fortsetter man å synge de samme sangene. Barna gjenkjenner sangen, den framkaller trygghet, gode minner og følelser. Dette hjelper når savnet etter mamma og pappa kan gjøre seg gjeldende.

Musikksamlingene etterfølges av frilek og sosialt samvær med foreldre og personale.

Også Vålandshaugen i Stavanger og Tjodmarka barnehage i Sola tatt i bruk denne modellen.

Bjergsted, Danmark, Drugli

I gårsdagens Aftenblad sa universitetslektor Cecilie Evertsen klart fra om at tre dager med tilvenning er for lite. Hun heiet både på Jåttåmodellen og Bjergstedmodellen.

Forsker og professor May-Britt Drugli i Trondheim var blant fagfolkene som var først ute og sa fra om at tre dagers innkjøring er for lite. I følge hennes forskning er dette fortsatt praksis i omlag halvparten av barnehagene.

Drugli viser til internasjonal forskning som viser at barnas stressnivå er høyt i to uker etter at foreldrene sluttet å være sammen med dem i barnehagen. Hun trekker også fram forskningsprosjektet «Barnet i Centrum», der 300 danske barnehager har deltatt. Her anbefales det samme opplegget som Bjergsted barnehage i Stavanger nå har gått i gang med. Den går ut på at de som skal begynne i barnehagen til høsten, får komme i barnehagen en formiddag i uka i fire-fem måneder før barnehagestart.

Vi ønsket å finne en metode som sikrer barnet en skånsom overgang fra hjem til barnehage, der verken barn eller foreldre gråter når foreldrene går, sier en av forskerne, Ole Henrik Hansen til Utdanningsnytt.

Les også

 1. Forbereder seg i fire måneder på barnehagestart

 2. Tre dager tilvenning i barnehage ikke nok, mener universitetslektor

 3. Vær med barnet i barnehagen den første hele uka

 4. Den indre tryggheten må sikres

 5. La det ta tid

Publisert:
 1. Stavanger
 2. Barnehage
 3. Solvang
 4. Sola
 5. Jåttå

Mest lest akkurat nå

 1. Flere unge kan ikke lenger bruke en vanlig datamaskin: – Holder ikke med et kurs

 2. Ryfast: Stenges to ganger i døgnet i 10 dager

 3. Bendi fra Sandnes skal til Bocuse d'Or: – Når jeg først har sagt at jeg skal gjøre noe, gjør jeg det

 4. Før var strømprisene lavest i Sør-Norge. Så skjedde det noe

 5. – Ja, jeg blir 60, og jeg elsker det!

 6. NY Times: Politikere i Brasil vil tiltale Bolsonaro for massedrap