• Karla (11 måneder) skal begynne i Bjergsted barnehage til høsten. Etter påske har hun fått komme på besøk der hver tirsdag sammen med pappa Hans Petter Frost Pihl. Eller mamma. Barnehagen prøver nemlig ut en ny tilvenning/innkjørings-modell som har til hensikt at barnehagestart skal oppleves trygt for både barn og foreldre. FOTO: Jon Ingemundsen

Stadig flere barnehager tilbyr mykere barnehagestart

For tre år siden pløyde Jåttå barnehage ny mark da de innførte en hel uke med innkjøring i barnehagen. Siden har mange barnehager lært av Jåttå. Nå øker Jåttå til 2 uker.