Sjekk om din kommune får penger for å bekjempe barnefattigdom

Regjeringen vil bekjempe barnefattigdom. 10 prosent av barn og unge regnes som fattige. Nå har noen kommuner i Rogaland fått penger fra staten for å gi fattige et løft i lokalsamfunnet.

Potten til hele landet er på 193 millioner kroner. Mye av pengene som går til Rogaland, skal brukes på aktiviteter som fotball, padling og naturopplevelser.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

På landsbasis har antallet fattige barn økt hvert eneste år de siste 20 årene.

Over 98.000 barn lever nå i lavinntektsfamilier i Norge.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom ble innført av regjeringen i 2014.

– Beløpet er blitt økt år for år, nå sist med 29 millioner fra i fjor til i år, sier Atle Simonsen (Frp), rådgiver for familie og likestillingsminister Solveig Horne og legger til. – Mange tenker ikke over at barnefattigdom er stort problem i Norge i 2017. Vi bor alle i lokalsamfunn hvor enkelte barn ikke har de samme mulighetene som resten. Alle barn fortjener en god oppvekst, med mulighet til å delta på ulike ferie- og fritidsaktiviteter. Ingen barn skal måtte føle seg utenfor, og tenke at de ikke skal få de samme muligheter som resten av klassen, sier Simonsen

Rogaland har inntil nylig vært blant fylkene med færrest fattige barn. I 2015, som er det siste året SSB har tall fra, bodde 6,7 prosent av barna i Rogaland i hjem med vedvarende lavinntekt. På landsbasis var da tallet 10 prosent.

Kr 300 000 til Eigersund

Eigersund kommune har fått 200 000 kroner for å hjelpe unger med å dekke utgifter til utstyr og avgifter for å delta på fritidsaktiviteter.

Kommunen har videre fått 20 000 kroner som skal brukes i skolen ferieuker. De er spesielt innrettet for å treffe unger som lever i familier som sliter.

EIK reiser hvert år på fotballturneringer. Her faller ungdommer med innvandrerbakgrunn fra fordi deltakeravgiften blir for høy. Dermed svekkes båndene til laget. Nå har EIK fått 87 000 kroner for å hjelpe disse ungdommene.

Kr 125 000 Forsand

Barn og unge i Forsand skal få et opplevelseskort. Tilskuddet gjør at alle skal ha råd til å være med på alt fra sykkelturer, ballaktiviteter til kunstutstillinger.

Kr 125 000 Hjelmeland

Pengene skal gå til å opprette en utstyr-sentral i regi av frivillighetssentralen i samarbeid med lokale lag og foreninger. Det skal også arrangeres til sammen 5 aktivitetsdager i sommer- og høstferie, der man bruker utstyr fra utstyrs-banken.

Kr 525 000 Randaberg

400 000 kroner skal brukes til et prosjekt for å gi barn og unge like muligheter til å delta fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi og sosiale ressurser. Prosjektet gir barn og unge mulighet for deltakelse i lokale fritidsaktiviteter på ukentlig basis, samt ferieaktiviteter i skoleferiene. Gjennom fritidskortet vil lavinntektsfamilier få muligheter til felles kulturopplevelser.

Idrettslaget får 75 000 kroner for å gi unge sommerjobb og for å gi tilskudd til deltakelse i aktiviteter og turneringer.

Speidergruppa får 20 000 kroner for å gi et fire dagers tilbud om speiding.

Kr 58 500 Rennesøy

Kommunen vil arrange turer til Kongeparken og til Talje. De vil opprette en utstyrsbank med alt fra soveposer til ski.

Kr 650 000 Sandnes

Kongesommer kalles opplegget mot barnefattigdom i Sandnes. Ferietilbud til barn og ungdom har vært et satsingsområde i kommunen, og oppslutningen om tilbudene i Kongesommer forteller at behovet er stort. Særlig viktig er det at barn og unge fra lavinntektsfamilier får muligheten for kjekke sommeraktiviteter sammen med venner uten at økonomi er et hinder. Ved at Kongesommer bruker alle de mulighetene som finnes i lokalmiljøet med hensyn til turmuligheter, museer, lag og foreninger osv., er dette også en viktig introduksjon til nye barn og unge i kommunen.

Kr 1 840 000 Stavanger

Det er Stavanger som naturlig nok stikker av med den største potten. Her blir det ferie for alle. Madlaspeiderne får en pott på 200 000 kroner. Der skal de gjøre barn og unge kjent med norsk natur. I Kvernevik skal de drive med noe så fint som «inkluderende mestringsarena», i følge søknaden. Ungdommens workshop får 400 000 kroner til å utvikle konserter og kurs som gir mestringsfølelse. Idrettslaget Brodd skal satse spesielt på jenter og får 90 000 kroner til å gjøre jobben.

Her er Stavangers 18 tiltak mot barnefattigdom

75 000 Tysvær

Pengene fra staten betyr at 20-30 familier får tilbud om å delta på aktiviteter på lik linje med andre i løpet av to uker om sommeren. Eksempler på tilbud er klatring, padling, parkour, bading og matlaging. Det skal også samarbeides med ungdomsrådet for å finne og tilrettelegge populære aktiviteter.

Publisert: