Politikarane er samde om at Tastaveden er ein svært god ungdomsskule. No kan den bli nedlagt

Rådmannen foreslår å legge ned Tastaveden ungdomsskule. - Det skjer ofte at vi vedtek noko anna enn rådmannen ønsker, seier nestleiar i oppvekststyret.

I haust fekk oppvekststyret, her ved leiar Sissel Knutsen Hegdal frå Høgre (til venstre), omvisning på skulen av miljøterapeut Cille Ihle (som også er politikar i Høgre). Skjebnen til rektor Egil Alne, driftstyreleiar Johannes Finne og avdelingsleiar Hilde Hesby ligg no i politikarane sine hender.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

«Ein veldreven skule», «ein svært god skule». Slik skildrar politikarane i oppvekststyret Tastaveden ungdomsskule. No skal dei skal ta stilling til om dei vil leggje den ned.

Dyr oppussing

Rådmannen har fleire gongar påpeika at Tastaveden ungdomsskule blir dyr å fornye. No foreslår administrasjonen å stenge skulen og heller bruke dei 146 millionane som er sett av til skulen på andre ting, først og fremst ei opprusting av Tastarustå skole.


Tastaveden sin skjebne ligg no i politikarane sine hender. Nestleiar i oppvekststyret, Rune Askeland (V), vil ikkje konkludere før han har lest forslaget grundig, men er tydeleg på at ingenting er avgjort.

– Det skjer ofte at vi vedtek noko anna enn det rådmannen foreslår. Vi vektar kanskje andre omsyn.

Saka skal opp i oppvekststyret neste veke. I første omgang ber rådmannen om uttaler før politikarane skal ta endeleg stilling til det i haust, truleg i samband med handlings- og økonomiplanen for 2018- 2021.

Rådmannen sitt forslag finn du her, på kommunen si nettside.

– Dersom mi stemme blir avgjerande, kan eg garantere at Tastaveden består, seier Øyvind Jacobsen (Ap).

– Fullstendig uaktuelt

– Tastaveden er ein veldig god skule, og er mellom anna ein av skulane som har flest elevar som fullfører vidaregåande. Det skal vere gode grunnar for å legge ned ein velfungerande skule, seier Askeland.

Øyvind Jacobsen (Ap) seier det er uaktuelt å legge ned skulen.

– Dersom mi stemme blir avgjerande, kan eg garantere at Tastaveden består. Skulen er veldriven og eit knytepunkt i nærmiljøet. Vi ser at det kan finnast økonomiske og faglege fordelar med store skular, men for oss er nærskuleprinsippet avgjerande. Vi er klar over at det trengs ei omfattande opprusting av Tastaveden, men det er allereie lagt inn i budsjettet og ikkje noko vi plutseleg kom på no.

– Til og med vi i Arbeiderpartiet forstår at fleire privatskular endrar skulestrukturen, noko som kan bety av Tastaveden må endrast på fleire måtar. Det viktigaste no er at skulen består.

Vil lytte til rådmannen

Leiar i oppvekststyret, Sissel Knutsen Hegdal (H), meiner ein bør vere varsame med å endre ein skule der både foreldre og elevar er tilfredse.

– I utgangspunktet tenker vi dette er ein god skule, men det reknar eg med rådmannen har tatt med i vurderinga. No må vi lese argumenta grundig.

Både Knutsen Hegdal og Askeland seier dei har blitt kontakta av mange foreldre ved skulen som er sterkt imot forslaget om nedlegging.

Senterpartiet har vore svært opptatt av at skulen skulle bestå. Partiets representant i oppvekststyret, Arnhild Skretting, seier det er dette som er utgangspunktet når dei no skal ta stilling til saka.

– Skulen representerer ein skulestruktur som er viktig for oss. Vi er opptekne av gode skuletilbod i nærmiljøet og ønsker ikkje store skular. Skulen har dessutan prøvd ut fleire spennande ting, som ein halvtime fysisk aktivitet kvar dag og skulemat.

Mener det vil lønne seg med storskole på RuståTastaveden frykter nedleggelse

Tastaveden skole har i dag ca. 330 elevar, medan Tastarustå har om lag 320 elevar.

– Ved å samle alle ungdomsskoleelever i Tasta bydel på Tastarustå skole, vil ein kunne sikre godt elevtilfang gjennom heile perioden, og det vil vere forutsigbart kvar elevane vil få skuleplass, skriv rådmannen i framlegget.

FAU- leiar ved Tastaveden, Dagbjørn Skipnes, meiner reknestykket skurrer. Elevar frå Kampen barneskole går i dag over til Tastaveden, men ved ei nedlegging vil desse starte ved Kannik ungdomsskole.

– Tala som er lagt fram tek ikkje i stor nok grad høgde for kostnader ved Kannik når dei skal ta imot desse nye elevane. Og seks nye klasserom er ikkje nok på Tastarustå dersom ein tek nybygginga på Tasta med i reknestykket.

– Sjølv om Tastaveden vert lagt ned på sikt, er det fleire ting som må gjerast her og no - til dømes å tette taket. Og med større skular blir det eit meir uoversiktleg miljø utan den same kontakta mellom leiing og elevar. Det vert vanskelegare å følgje opp sosiale problem, noko som óg fører til kostander. Heile gevinsten er borte før vi veit ordet av det, seier han.

Skulesjef Jørn Pedersen sa tysdag til Rogalands Avis at ei rehabilitering av skulen vil vere om lag like dyr som å bygge nytt. Han viser til at kommunen har ei ramme på éin milliar til rehabilitering av skular totalt sett.

– Prioriterer vi éin skule, vil det nødvendigvis bety å sette andre ting på vent.

Elever i 10 A: «På Tastaveden blir vi sett, hvorfor ødelegge noe som er så fantastisk?»
Publisert: