• Sjarken Tordenskjold i Jøsenfjorden med Indre Eiane i bakgrunnen. Skipper og pensjonert yrkesfisker Eileiv Kloster mener at fjorden nå er så godt som tom for hummer. Jone Laugaland

Yrkesfisker hevder at Jøsenfjorden er tom for hummer

Eileiv Kloster har jaktet hummer i Jøsenfjorden i førti år. Aldri har fisket vært dårligere enn nå, noe som fører til rekordpriser.