Eiendomsskatt fra Vardafjell vedtatt i hastemøte

På et hastemøte i takstnemnda denne uken, ble taksgrunnlaget for Vardafjell vindpark satt til 30 millioner kroner. Det betyr at Sandnes i år kan kreve fattige 60.000 kroner i eiendomsskatt fra vindparken.

Eiendomsskatten fra Vardafjell vindpark er foreløpig beskjeden.
 • Camilla Bjørheim
  Camilla Bjørheim
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– Det beløpet får vi lite skole for, sier ordfører Stanley Wirak.

Etter at Sandnes slo seg sammen med Forsand kommune ved nyttår, har kommunen innført eiendomsskatt på kraftverk, kraftnett og anlegg – populært kalt kraftskatt – en skatt Forsand har praktisert siden 1970-tallet.

Rådmannen i Sandnes har i forbindelse med fremleggelsen av økonomirapporten anslått at eiendomsskatt fra kraftnettet i «gamle» Sandnes kommune vil kunne utgjøre 2 millioner kroner i 2020 og gradvis stige til 7 millioner kroner i 2023.

Les også

Sjå inngrepene i naturen på Vardafjell frå lufta

Luftfoto fra utbyggingene på Vardafjell, tatt 10. juni i år.

Årsaken til at skatten vil stige, er at Sandnes kun kan kreve eiendomsskatt på 2 promille første året. For anlegg i gamle Forsand er eiendomsskatten på 7 promille. De neste tre årene økes den gradvis og ender til slutt på 7 promille i 2023 i hele kommunen.

To møter, tre selskaper

Det er takstnemnda som fatter vedtak om takstgrunnlag etter anbefaling fra Verditaksering Kjell Larsen AS ved taksator Thomas Bjønnes.

Det sitter tre politiske representanter i nemnda, disse er: Reidar Maurits Thu (Frp), Vidar Bringeland Sørensen (Ap) og Guro Heggemsnes Fløysvik (KrF).

Nemnda har så langt i år hatt to møter. På det første møtet i mai, ble takstgrunnlaget for to virksomheter vedtatt: Lyse Elnett og Statnett.

Begge virksomhetene har kraftlinjer i både gamle Forsand og gamle Sandnes. Det kompliserer jobben med å beregne skatten, ettersom linjene i Forsand får eiendomsskatt på 7 promille, mens anleggene i Sandnes starter på 2 promille.

 • Takstgrunnlaget for Lyse Elnett AS er satt til 1,4 milliarder kroner. Eiendomsskatten blir da på 3,7 millioner kroner.
 • Takstgrunnlaget for Statnett AS er satt til 1,18 milliarder kroner. Eiendomsskatten blir da på 6,9 millioner kroner.

I tillegg betaler følgende virksomheter fra gamle Forsand eiendomsskatt: Lyse Produksjon AS (32,8 millioner kroner), Skagerrak Kraft AS (1,3 millioner kroner), Fossmark Kraft AS (68.000 kroner), Statkraft Energi AS (2,7 millioner kroner), Agder Energi Vannkraft AS (1 million kroner), Skrudsarkraft AS (20.000 kroner), samt to privatpersoner som betaler henholdsvis 1000 og 1400 kroner hver.

Totalt kreves det i år inn eiendomsskatt pålydende 48.644. 441 kroner i år.

Hastemøte

25. juni ble takstnemnda kalt inn til et ekstraordinært møte på kort varsel. Årsaken var at man hadde glemt å høyde for at også Vardafjell vindpark omfattes av eiendomsskatteloven og dermed må skattelegges.

– Ekstramøtet ble holdt for å fange opp alle skatteobjektene og for å sikre likebehandling. Vardafjell vindpark omfattes, selv om anlegget er under oppføring, sier Reidar Maurits Thu (Frp) i takstnemnda.

På hastemøtet vedtok nemnda å sette takstgrunnlaget for Vardafjell vindpark til 30 millioner kroner. Det betyr at eiendomsskatten som kan kreves inn dette første året altså blir på beskjedne 60.000 kroner.

– Siste frist for å kreve inn skatten er 30. juni. Vi rekker det akkurat, sier ordfører Wirak.

– Skattebeløpet fra vindparken vil bli et helt annet når parken står klar. Parken er under oppføring, og loven gir oss hjemmel til å verdsette anlegget i anleggsperioden. Når vindturbinene står klar, vil takstgrunnlaget blir et helt annet. Nå er det bare infrastrukturen rundt parken som er verdsatt, sier Thu.

– Når anlegget er under oppføring, er det verdien av anlegget som legges til grunn når skatten beregnes. Når anlegget er i produksjon er det også noen regler for avkastning, men for oss vil det være anleggene på Flørli og i Lysebotn som vil bidra med mest skatteinntekter, sier Wirak.

Etter at Jæren tingrett ikke tok kravet om midlertidig forføyning til følge, fortsetter utbyggingen av vindparken på Vardafjell. Det var organisasjonen Motvind Norge som krevde midlertidig stopp i anleggsarbeidene. Organisasjonen har anket rettsavgjørelsen.

– Vi kan ikke stoppe dette nå, konsesjonen er gitt. Men vi kan passe på at de holder seg innen for konsesjonen, hva gjelder eksempelvis støy, og vi kan hindre nye konsesjoner. Der er kommunestyret enig, sier Wirak.

Les også

 1. Retten stoppet ikke vindmølle­utbyggingen på Vardafjell: – Nå må de andre partiene våkne

 2. Motvind anker Vardafjell-kjennelsen

 3. Her kjøres vind­tårnene til Vardafjell

 4. Sjå Vardafjell-utbygginga frå lufta: - Meir omfattande enn folk har trudd

 5. Hvorfor skal vi gi Vardafjell til et fransk pensjonsfond?

 6. – Er hyttebygging en større trussel mot natur og landskap enn vindkraft?

 7. Slik vil regjeringen stramme inn på utbygging av vindkraft

 8. «Det er først nå, når politikerne ser de sterke reaksjonene, at alle har snudd seg mot vinden.»

Publisert:

Vardafjell-utbyggingen

 1. – Alt handler om penger og profitt. Myndighetene bryr seg ikke om oss

 2. Vindkraftselskapet har inngått avtaler som skal løse tv-problemene - nå sviver turbinene på Vardafjell igjen

 3. Strengere støykrav på Vardafjell: – Fylkesmannens avgjørelse er feil

 4. Nå har Vardafjellet Vindkraft stoppet alle turbinene

 5. TV-problemene ikke løst – vindturbiner stanset på Vardafjell

 6. TV-signalene skal tilbake straks – ellers må Vardafjellet Vindkraft stoppe turbiner

 1. Vardafjell-utbyggingen
 2. Eiendomsskatt
 3. Statnett
 4. Forsand kommune
 5. Sandnes