• Dette er området der grunneierne har kjempet hardest mot turveien. Rune Vandvik

28,7 millioner i erstatning for turvei i Gauselvågen

Ti grunneiere i Gauselvågen er i Stavanger tingrett tilkjent til sammen 28,7 millioner kroner i erstatning for turveien som skal føres gjennom hagene deres.