Korona-kroner skal redde Mostun

10 millioner kroner til rehabilitering av Mostun er bare ett av tiltakene når Stavanger får 67.5 millioner ekstra korona-kroner fra staten.

Mostun, som ligger ved Mosvatnet, skal rehabiliteres.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 834 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Leietaker Naturvernforbundet har lenge meldt om et omfattende vedlikeholdsetterslep på det gamle huset. Nå blir det endelig en løsning på problemet.

Regjeringen har nylig presentert en nasjonal tiltakspakke der midlene
skal brukes til vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg. Forutsetningene er at tiltakene ikke skal være prioritert i gjeldende budsjetter og at de skal skape aktivitet i det lokale
næringslivet.

Et historisk bilde av gamle dagers Mostun. Huset skal ha stått ferdig på 1860-tallet. Det eies i dag av Stavanger kommune, med Naturvernforbndet i Rogaland som leietaker.
Les også

Grønt bygg for barn og unge ved Mosvatnet

Les også

Se hvor flest velger å gå tur

Les også

Stavanger: Mosvatnturen

I Utvalg for miljø og utbygging onsdag var det allmenn tilfredshet med den fordeling av den statlige tiltakspakken som kommunedirektøren har foreslått:

  • Vedlikehold / rehabilitering av kommunale boliger 20 mill NOK
  • Vedlikehold / rehabilitering av formålsbygg 21 mill NOK
  • Rehabilitering av Mostun 10 mill NOK
  • Kvernvik kunstgress 6 mill NOK
  • Reasfaltering 4 mill NOK
  • Rehabilitering av bruer og kaier 5 mill NOK
  • Rehabilitering av turstier 1,5 mill NOK
  • Sveitservilla Lagårdsveien 1 mill NOK
Publisert: