• Sissel Knutsen Hegdal (H). Fredrik Refvem

– Stavanger bruker nok penger på rehabilitering av skoler

Eirik Faret Sakariassen (SV) ønsker at det bevilges midler til å rehabilitere de eldre skolebyggene i Stavanger. Sissel Knutsen Hegdal (H) mener at det ikke er mangel på investering.