• Kannik skule har sidan 2016 vore med i eit prøveprosjekt med programmering i undervisninga. Frå neste år av må alle skulane følgje i same spor. Jarle Aasland

Stavanger kommune får ein halv million til programmeringsutstyr i skulen

Er i gang med å førebu seg til nye læreplanar.