Jordvern Norge: – Det er uaktuelt med en slik gigantutbygging på Jæren

7. februar i år ble «Jordvern Norge» stiftet. 5 dager etter ble dimensjonene kjent for de store planene for datasenter og kraftintensiv industri på Kalberg i Time.

Publisert: Publisert:

Dette bildet viser grovt det området som blir vurdert som nytt næringsområde bak Kvernaland. Foto: Viktor Klippen

 • Geir Sveen
  Journalist

– Dette viser hvor høyaktuelt det var å samle jordvern i Norge i en ny paraplyorganisasjon, sier den første lederen i den nasjonale organisasjonen, Olaf Gjedrem, kjent som Bjerkreim-ordfører i 14 år og stortingspolitiker for KrF i Rogaland.

Nå kaster han og organisasjonen seg inn i kampen for å bevare matjorda på Jæren. På Kvernaland er det også startet underskriftskampanje etter at planene ble kjent i Aftenbladet.

– Vi vil prøve å vekke folk, slik at de forstår hvor stor belastning disse planene kan bli for bygda vår, melder Elisabeth Søyland, en av personene bak aksjonen.

6071 dekar – like mye areal som 855 fotballbaner – ligger nå inne som aktuelle for en omregulering i de foreløpige planene for et mulig næringsområde fra Kalberg til sør for Fjermestad i Time, i grenselandet mot både Sandnes og Gjesdal i øst.

– Dette er uaktuelt. Etter hva jeg forstår, er mesteparten av det planlagte området jordbruksjord. Dette viser at lokalpolitikerne i Time ikke tar jordvern på alvor, sier Olaf Gjedrem i Jordvern Norge.

Den tidligere ordføreren i Bjerkreim, Olaf Gjedrem, leder nå den nye nasjonale alliansen som skal samle regionale jordvernorganisasjoner. Målet er å påvirke myndighetene slik at omdisponeringen av dyrka og dyrkbar mark i Norge reduseres til et minimum Foto: Privat

Han viser til at det i Rogaland er omdisponert 12.000 dekar matjord de siste ti år og Jæren stå for det meste – hele 78 prosent.

– Dette er svært dramatisk. For fremtiden trenger vi dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyningen. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke bli omdisponert til andre formål, slår jordvernlederen fast.

Til sammenligning kan maks 4000 dekar jord i året bygges ned i hele Norge, ifølge det nasjonale jordvernmålet som er vedtatt av Stortinget. I Rogaland vedtok fylkestinget i fjor sommer en øvre årlig grense på omdisponering av maksimalt 400 dekar i året.

– Time kommune har rundt 6,8 prosent av Rogalands landbruksjord og skulle etter fylkets grense maksimalt bygget ned om lag 28 dekar pr. år. Nå vurderer de et område 6071 dekar. Dette viser at kommunen faktisk ikke tar inn over seg viktigheten av jordvernet, og heller ikke tar hensyn til nasjonale og regionale nylig vedtatte jordvernmål. Ofte er det dessverre slik at man snakker varmt om jordvern i «festtaler», men når hverdagen kommer så viser man det ikke i praksis, går det fram av en pressemelding fra Jordvern Norge.

Les også

Denne planen i Time trenger like mye areal som hele Norges jordforbruk i halvannet år

Les også

Masiv har alt avtaler for «store areal» som kan huse gigantisk datasenter på Jæren

Les også

Her vil Green Mountain bygge sitt fjerde datasenter i Norge for kunde som trenger 20.000 kvadratmeter

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Frigir navnet på 16-åringen som omkom i ulykke i forbindelse med skoleprosjekt

 2. Trener forgrep seg på spiller: Dømt til 15 måneders fengsel

 3. Milliongave til Arboretet - vil lage botanisk vitensenter og knytte seg til UiS

 4. Her rygger leddbussen ned på Diagonalen

 5. Ka då ittepå skilsmissen?

 6. Bjørshol mister serieåpningen – De Lanlay kjemper mot klokken

 1. Time
 2. Norge
 3. Rogaland
 4. Jæren
 5. datasenter