Sandnes kommune selger eiendom for hundrevis av millioner - se hva som skal selges

Ruten, rådhuset, den gamle brannstasjonen og flere andre kommunale bygg skal selges på det private markedet. Aldri før har Sandnes kommune solgt unna mer eiendom.

Rådmann Bodil Sivertsen fikk nylig forespørsel fra produksjonsselskapet Maipo film, som vil bruke rådhuset som lokasjon under innspillingen til tv-serien Lykkeland.
 • Julie Teresa Rege Olsen
  Julie Teresa Rege Olsen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

SE KART OG BILDE AV EIENDOMMENE I BUNNEN AV SAKEN

Kommunen planlegger å selge fem bygg på til sammen 23.650 kvadratmeter før sommeren. Flere av disse kan bygges ut. I tillegg skal kommunen selge Rådhusmarka og deler av Ruten, som har et samlet utbyggingspotensial på til sammen 44.500 kvadratmeter.

– Dette er jo spesielt. Det er ikke hver dag det blir solgt et rådhus. Vi har heller aldri solgt unna så mye eiendom på en gang, sier rådmann Bodil Sivertsen.

Les mer:

Les også

Sandnes får ikke kjøpe strandtomt

Neste uke legger hun sitt eget kontor og resten av rådhuset fra 1961 ut på det åpne markedet med en prisantydning på 70 millioner kroner.

I 2012 konkluderte kommunen med at det var billigere å bygge nytt rådhus enn å pusse opp det gamle. Bystyret vedtok derfor at det gamle skulle legges ut for salg for å finansiere nytt rådhus i Havneparken.

Usikre salgsinntekter

– Avgjørelsen handlet også om å få fart i transformasjonen i Havneparken, sier Sivertsen.

Hun har ingen totaloversikt over hva kommunen forventer å få for den enkelte eiendom, men det er snakk om flere hundre millioner kroner. Bare salg av rådhuset og rådhusmarka kan gi inntekter på over 200 millioner kroner.

– Det ble gjort noen vurderinger i 2011, men dette er gamle tall. Nå blir det gjort nye prisvurderinger i forbindelse med salgsprosessen, sier rådmannen.

Rådmann Bodil Sivertsen viser gjerne frem den unike trappen i det gamle rådhuset som nå legges ut for salg.

Politikerne har lenge hatt et ønske om å selge unna kommunale eiendommer.

– Det ligger inne en politisk bestilling på å selge det kommunen ikke har bruk for. Det handler blant annet om at vi i dag har et stort vedlikeholdsetterslep, sier Sivertsen.

Tiltrengte millioner

Men det er ingen tvil om at pengene kommer godt med i en slunken kommunekasse.

– Dette handler om sunn økonomistyring. Det er positivt med alt av inntekter som kan reinvesteres i andre behov. Det mangler ikke på hull som skal fylles, understreker rådmannen.

Det er kommunens eget tomteselskap som har fått i oppgave å selge eiendommene.

Les mer:

Les også

Flomskader i Sandvedparken

Les også

Større aktivitet fyller ledige kontorlokaler på Forus

– Vi har flere interessenter som ønsker å bli kontaktet når vi legger rådhuset ut for salg. Eiendommen har et stort potensiale, men bygget har behov for oppgradering for å oppnå dagens krav til standard. Bystyresalen, hovedinngangen, trappeoppgangen og fasaden mot Jærveien må bevares. Den nye delen kan rives, sier Laila Haugland, prosjektleder i Sandnes tomteselskap.

Brannstasjonen blir handel

Hun tror likevel eiendommen har et stort potensial.

– Den har en meget sentral beliggenhet i Sandnes sentrum, samtidig som den ligger lett tilgjengelig med kort vei til E39. I tillegg er reguleringsbestemmelsene svært vide og gir rom for en allsidig bruk av eiendommen. Det kan være til kontor, helserelatert virksomhet, kulturelle formål eller undervisning, sier Haugland.

Kommunen skal selv eie parken på Ruten, men selger unna grunnen der det skal bygges næring på inntil 22.500 kvadratmeter.

Den gamle brannstasjonen i Jærveien er allerede lagt ut for salg.

– Så langt har vi vært i kontakt med fem kommersielle aktører som er interessert i å kjøpe. Nærheten til E39 gjør dette til en attraktiv eiendom. Her er alt av infrastruktur oppgradert og tilrettelagt. Vi vil prøve å selge før tomten er ferdig regulert fordi vi ønsker at kjøper bidrar med sin kunnskap i reguleringsarbeidet, sier daglig leder Torgeir Ravndal i Sandnes tomteselskap.

Attraktive eiendommer

En telefon til meglerbransjen bekrefter at eiendommene er attraktive.

– Alt dette er kjempespennende eiendommer sentralt i sentrum. Jeg antar at mange vil være interessert, sier Jan Inge Røyland, leder for næringseiendom i Eiendomsmegler 1.

Han er ikke bekymret for at kjøpere vil være skeptiske fordi deler av rådhuset må bevares.

– Nei, tvert imot. Dette kan heller snus til noe positivt. Rådhuset har sin egenart, og med de rette grepene kan dette snus til noe positivt, mener Røyland.

Jan Inge Røyland, leder i Eiendomsmegler 1, Næringseiendom.

Men til syvende og sist er det markedet og konkurransen som avgjør.

– Det er jo mye på gang i hele regionen. Stavanger har store ambisjoner med sin nye sentrumsplan hvor det skal bygges ut enorme arealer. Det er fortsatt mye som står tomt på Forus, men også her er det ambisjoner med den nye kommunedelplanen for området. Det blir en stor konkurranse, men samtidig vet vi at Sandnes sentrum har et stort potensial. Utviklingen trekkes i større grad inn mot sentrum, understreker Røyland.

Han tror timingen er god.

– Flere av konjunkturbarometrene peker oppover. Det store spørsmålet er om markedet velger seg Sandnes. Det står verken på tilbudet eller tilretteleggingen fra kommunen, mener Røyland.

Les mer:

Les også

Stor skattesvikt på Nord-Jæren

Hard konkurranse

Frode Krohn-Pettersen, daglig leder i Kaph Næringsmegling, har tro på eiendommene, men ser at konkurransen er stor.

– Det generelle salgsmarkedet i regionen er rimelig aktivt, og det vil ikke være noe annerledes for Sandnes. Hovedutfordringen vil være at kjøperne må se potensial for å få avkastning på investeringen i markedet fremover, da særlig knyttet til utleie av kontorer, i et kontormarked som for tiden er rimelig svakt. Samtidig skal disse eiendommene konkurrere med andre prospekter i startgropen for utvikling og salg, sier Krohn-Pettersen.

Han vil heller ikke si noe om pris.

– Det er umulig å si noe om pris, men dette henger ofte sammen med tidspunktet for salg. Dette er en sammensatt portefølje av eiendommer med antatt relativt forskjellige typer kjøpere. Noen av eiendommen kan nok tenkes å bli solgt til selskaper som skal bruke bygget selv, mens andre eiendommer selges til mer langsiktige kjøpere som tenker utvikling i et langt perspektiv, tror Krohn-Pettersen.

Pris: Prisantydning 70 millioner kroner.

Størrelse/bruk: 10.200 kvadratmeter regulert til kontorer, undervisning, kultur, helse.

Status: Legges ut for salg i uke 42. Skal selges av Multum Næringsmegling.

2. Rådhusmarka mellom Gand gravlund og Sandnes gamle kirkegård

Prisantydning: 121 millioner kroner.

Størrelse /bruk: 22.000 kvadratmeter regulert til boligformål.

Status: Eiendommen er lagt ut for salg. Kommunen har vært i møte med fire ulike utbyggere og er i sluttforhandlinger med en av dem. Eiendommen er ferdig regulert til 250 boliger.

3. Den gamle brannstasjonen i Jærveien 107

Prisantydning: Ingen, markedet avgjør.

Størrelse/bruk: Dagens bygg er 3500 kvadratmeter, ambisjon om å få til 15.000 kvadratmeter tilrettelagt for handel. Tomten er på 12 mål.

Status: Eiendommen er allerede lagt ut for salg. Kommunen jobber med å omregulere tomten til næring/handel.

4. Jærveien 34

Prisantydning: Ikke fastsatt

Størrelse/bruk: 550 kvadratmeter, regulert til kontorer. I dag huser bygget blant annet flere partikontorer.

Status: Legges ut for salg våren 2018.

5. Håkon 7.s gt. 8

Pris: Ikke fastsatt

Størrelse/bruk: 3400 kvadratmeter regulert til kontorformål. I dag holder blant annet kommunens servicekontor og barnevernet til i bygget.

Status: Legges ut for salg våren 2018.

6. Helsebygget i Håkon 7.s gt. 6

Pris: Ikke fastsatt

Størrelse/bruk: 6000 kvadratmeter regulert til bolig og næring i 1. etasje.

Status: Legges ut for salg første halvdel av 2018.

7. Ruten (ikke parkdelen)

Pris: Ikke fastsatt

Størrelse/bruk: Mulighet for å bygge 22.500 kvadratmeter næring og høyhus på opptil 67 meter. Dagens bygg på Ruten er eid av Bane Nor og Sandnes kommune. Bygget skal rives for å gi plass til nytt, og partene er i dialog om fremtidig utbygging.

Status: Områdeplanen er godkjent. Klar for detaljregulering, men avventer en avklaring på hvor bussene skal ha oppstillingsplass.

Publisert:
 1. Sandnes
 2. Havneparken
 3. Bodil Sivertsen
 4. Sandnes kommune

Mest lest akkurat nå

 1. 46-åring omkom i klemulykke på Moi - navnet er frigitt

 2. Dette er de nye omikron-tiltakene

 3. Er det penger å spare på å senke tempe­raturen om natten? Ikke gjør denne varme­pumpe-tabben

 4. Studio A: Mener bråket i Kristiansund kan være bra for Viking

 5. Aslak tjener 450 millioner på salg av mølle

 6. Vikings keeper dagen der­på: – Det så ikke bra ut. Jeg burde holdt meg på beina