Kirken kan forsinke ny svømmehall på Austrått

Klager og innsigelser på plasseringen av ny kirke på Austrått kan forsinke den nye svømmehallen på Iglemyr. Nå vil rådmannen ha den planlagte kirka ut av planen.

Publisert: Publisert:

Arnt Derik Eia er en av mange foreldre som har engasjert seg i aksjonsgruppa "Redd Riaren for fremtiden". Han håper at Riarenskogen blir bevart og at kirken blir plassert andre steder enn i området bak han. Foto: Jonas Haarr Friestad

 • Julie Teresa Olsen
  Journalist
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Plasseringen av svømmehall og kirke er i dag del av samme reguleringsplan, og skulle etter planen ferdigbehandles samtidig. Men etter innsigelser fra Fylkesmannen foreslår rådmannen å ta kirken ut av planen, slik at arbeidet med ny svømmehall ikke blir forsinket.

Svømmehall på Iglemyr skal stå ferdig i 2019. Politikerne har allerede satt av 211 millioner kroner til hallen, som er et sårt tiltrengt anlegg.

– Dette var en skuffelse for kirken i Sandnes, som har arvet en tomt med ønske om at den skal brukes til kirke, innrømmer kirkeverge Andres Eidsaa jr.

Svarteper

Han forstår at det haster for kommunen å komme i gang med bygging av ny svømmehall, men legger ikke skjul på at han er overrasket.

– Vi føler at vi sitter igjen med svarteper. Dette kom som en overraskelse fordi Fylkesmannen ikke reagerte på plasseringen i kommuneplanen og fordi planen har gått igjennom i et enstemmig bystyre, legger kirkevergen til.

Kirkeverge Andres Eidsaa jr. i Sandnes. Foto: Jon Ingemundsen

Den nye flerbrukskirken, som skal supplere Høyland kirke, er planlagt i det sør-østre hjørnet av Riarenskogen. Til høyre for kirken er det planlagt svømmehall og dobbel idrettshall.

Naboer mener at den nye kirken ødelegger et turområde som blir flittig brukt av barnehager, skoler og turgåere. Aksjonsgruppa «Redd Riaren for fremtiden» har samlet inn over 1000 underskrifter mot plasseringen av kirken.

Protesterer videre

– Det er bra at saken blir bedre belyst. Vi håper at flere får øynene opp for hva det vil gjøre med området på Riaren dersom kirka blir plassert i tur- og lekeområde, sier Arnt Derik Eia, som er en av foreldrene som har engasjert seg i aksjonsgruppen.

– Menigheten hadde nok trodd at dette kom til å bli en lett match. Det har allerede stått i menighetsbladet at ny tomt er i boks. Jeg er glad for at det ikke blir tatt noen snarveger, legger Eia til.

Her skal den nye kirken på Austrått ligge. Svømmehallen skal plasseres på jordet som ligger til høyre for kirketomta. Foto: Kjell Arvid Berge

Men han mener det er for tidlig med feiring.

– Vi tar det ikke som en seier før vi ser at kirken får en annen plassering enn på Riaren. Nå fortsetter vi arbeidet for å få til en alternativ plassering, sier Eia.

Innsigelser

Fylkesmannen har kommet med følgende innsigelser til plasseringen.

 • Planforslaget viser en arbeidskirke lokalisert i et viktig leke- og uteområde for barn og unge. Arealet som utgår er ikke gitt en god nok erstatning og planen oppfyller ikke kravene i Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging.
 • I konsekvensutredningen av kommuneplanen er de negative virkningene av å bygge ned deler av friluftsområdet ikke tilstrekkelig vurdert. Det tas ikke tilstrekkelig stilling til spørsmålet om fullverdig erstatning av lekearealene som utgår.

Også Iglemyr skole og Austrått bydelsutvalg ønsker en annen plassering av kirken.

Saken skal behandles i bystyret mandag.

Rådmannen ber om at oppfølgingen av merknadene overføres til pågående arbeid med revisjon av kommuneplanen og at en endelig løsning kommer i forslaget til revidert kommuneplan 2017–2032.

Må erstatte tomt

Hun understreker også at Sandnes tomteselskap må forsøke å finne alternativ kirketomt dersom ny kirke ikke kan plasseres i Riaren. Alternativt må tomteselskapet betale for menighetens sameieandel.

Høyland menighet er allerede godt i gang med å samle inn penger til ny kirke.

– Det er viktig for oss å få en rask avklaring på plassering av tomt. Vi har hatt et godt møte med rådmannen og er innstilt på å finne en god løsning som gjør at alle parter blir fornøyd, men vi har ikke planer om å flytte kirken til en ny tomt, sier kirkevergen.

Les mer:

Publisert:

Les også

 1. Rekordmange inn- og utmeldinger i Kirken i 2016

 2. IMI-kirken vil bygge ny skole og idrettshall på Tjensvoll

 3. Klart for homoekteskap i kirken

Mest lest akkurat nå

 1. Se de spektakulære tegningene av nytt bad i Sandnes

 2. TV-signalene skal tilbake straks – ellers må Vardafjellet Vindkraft stoppe turbiner

 3. 44-åring dømt til 5 års fengsel for millionbedragerier mot privatpersoner

 4. Filmet mens han kjørte i 230 kilometer i timen i Ryfast

 5. Hvorfor er menn så rike? – Kanskje trives menn bedre med store sko

 6. Ødelegger Høibo for UiS med denne omtalen?

 1. Austrått
 2. Sandnes