• Et klart flertall i kommunalstyret for miljø og utbygging (Kmu) har vedtatt å legge på is både piggdekkavgift og lavere fart på Motorveien som tiltak mot luftforurensing.

Avviste piggdekkavgift og lavere fart

Et klart flertall i kommunalstyret for miljø og utbygging (Kmu) har vedtatt å legge på is både piggdekkavgift og lavere fart på Motorveien som tiltak mot luftforurensing.