• Medlemmene i kommunens forhandlingsutvalg skal på befaring gjennom hagene i Gauselvågen fredag 12. juni. Her fra en tidligere befaring langs Gandsfjorden. Jonas Haarr Friestad

Stordrange sår tvil om Høyres turveivilje

I et brev til Stavanger kommune antyder advokaten til flere av grunneierne i Gauselvågen, Bjørn Stordrange, at Høyres gruppeleder John Peter Hernes er på gli i turveisaken. Hernes benekter dette på det sterkeste.