Valfarten fortsatte

Tusener trosset kulden og regnet for å se den døde hvalen påSolastranden i går. Ikke siden Gormleys rustne menn har Solaopplevd maken.