• Rasutsatte veier m.jpg

Her haster det mest

Statens vegvesen har kartlagt riks— og fylkesvegene i Rogaland i tillegg til Sirdal etter hvor det haster mest med skredsikring.