• Representanter for den planlagte Fjord kommune møtte statsråden. Fra venstre ordførerne Helge Steinsvåg, Ole Tom Guse, statsråd Jan Tore Sanner, Trine Danielsen og Hjelmeland-rådmann Dag Flacké. Jenny Kanestrøm Trøite

Sløser vekk 130 millioner hvert år

Prisen for å beholde Strand, Forsand og Hjelmeland som egne kommuner er cirka 130 millioner kroner per år.