• For mange voksne vil det være lettere å få til et godt samspill med et trygt barn enn med et utrygt barn. Bildene viser eksempler på godt samspill med trygge barn i Krabat barnehage: -Nam, nam, det var godt, assistent Siv Mobæk lekesmaker på sandkaka Eyolf har servert henne. "Nam, nam, kaga", svarer Eyolf begeistret. Mellom dem i bakgrunnen: Signe Eldøy (voksen) sammen med Edle. Rune Vandvik

Lett å overse og misforstå utrygge barn

Barn som har størst behov for nærhet er de som det er lettest å overse, misforstå og avvise. Voksne må være obs på det for å unngå at noen barn blir doble tapere og andre doble vinnere.