• Per A. Thorbjørnsen i Venstre ønsker at helsetjenesten skal ta seg av folk som drikker seg fra sans og samling. Aasland, Jarle

Vil ha et bedre tilbud enn glattcella

Nærpolitireformen foreslår å flytte politiets ansvar over på helsevesenet. Politiker Per A. Thorbjørnsen mener det er en god idé.