• Gaute Sømme i Relocation varsler at de krever radondokumentasjon av boligeiere på vegne av 40-50 selskaper som de formidler 700-800 boliger til. Fredrik Refvem

Gassfunn hos to av tre

Utleiekontrakter ryker når folk skal vernes fra kreftfarlig gass. Radonjegere har gjort funn i nesten to av tre boliger i fylket.