Joker Fister legges ned

Folk på Fister mister lokalbutikken sin. Familien Solberg avvikler Joker Fister allerede fredag 24. april.