• Dette lasset er dumpet i enden av en stikkvei noen steinkast fra Rogaland Arboret i Sandnes. Odd Pihlstrøm

Se hva folk dumper langs veiene

Folk dumper fortsatt mye boss og miljøfarlig avfall langs enkelte veistrekninger og tilgrensende skogholt rundt om i Jærregionen.