• Houston-tilstander hos Kristian Bryne på Stokka hvor birøkterlaget har praksiskurs. Det er imidlertid bier og ikke romraketter, som står på programmet.

Bie-boom i byen

Byfolk på Nord-Jæren kan snart få mange hundre tusen nye, små og stripete naboer. Birøkt er på full fart inn i byhagene, også her.