• doc62et7erl3f912d1j8jcx.jpg Pål Christensen

Du må betale mer for vann og søppelhåndtering

Det interkommunale selskapet for vann, avløp og renovasjon (IVAR) vil investere for over 3 milliarder kroner de neste fem årene.