• En turgåer tok nylig dette og andre bilder av åpenlys miljøkriminalitet i landskapsvernområdet ved Krossatangen sør for Orresanden. Privat

Gjør du dette på strendene, blir du anmeldt

Fortsatt blir hele bosslass dumpet og brent i vernesonen langs Jærstrendene. Episoden som omtales her blir trolig politianmeldt av Statens naturoppsyn.