• Når Ryfast åpnes i 2019, venter Ryfylkerådet at mange vil kjøre fra Hundvåg via Ryfylkes rv 13 til E134, den kommende helsårsveien mellom Østlandet og Vestlandet. Det vil øke presset på å utbedre veien gjennom Ryfylke. Statens vegvesen

Ryfast blir snarveien til Oslo

Ryfylkerådet tror det bare er et tidsspørsmål før riksvei 13 blir førstevalget for bilreiser mellom Stavanger og Oslo. Og at dette vil presse fram bru over Jøsenfjorden.