• Barnevernssjef Gunnar Toresen (t.v) i samtale med levekårsdirektør Per Haarr under forrige ukes barnevernsseminar i Stavanger rådhus. Foran til venstre: direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Lars Idar Waage

Barnevernssjefen: - Tvang kan utvikle seg til overgrep

Etter å ha lest reportasjen Glassjenta satte Stavangers barnevernssjef Gunnar Toresen seg ned med spørsmålet: Hva kan vi lære av Idas sak?