• IT-ansvarlig Marius Bøe (t.v.) i Stavanger Oilers sjekker Stavanger Parkering-reklamen på Oilers' 36 meter lange LED-skjerm. Til høyre daglig leder Christian Tønnevold i Stavanger Parkering. Fredrik Refvem

Må forklare seg om VIP-avtale med Oilers

Kommunalt foretak må gi rådmannen begrunnelser for sponsoravtalen med Stavanger Oilers.