425 sykepleierstillinger ledige i Rogaland

I løpet av det siste året har antall ledige sykepleierstillinger i fylket økt med 79 prosent. Det bekymrer særlig foran sommerferien.

Sommeren i fjor var for hektisk ved Stavanger legevakt, ifølge plasstillitsvalgt Astrid Lillevik (til venstre). Rekruttering av 20 nye sykepleiere gjør at ferieavviklingen i år blir mer smertefri. Til høyre Kirsten Harstad, hovedtillitsvalgt i Stavanger kommune.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Sommer og ferieavvikling i helsevesenet er aldri problemfritt, men mangel på sykepleiere gjør situasjonen mer prekær i år, ifølge Nina Horpestad, fylkesleder i Norsk sykepleierforbund (NSF).

– Selv om arbeidsgiver enkelte steder er blitt mye flinkere til å planlegge sommerbemanningen, har vi fortsatt plasser med utfordringer fordi det ikke er personell tilgjengelig. Det er sykepleiermangel over alt. Det blir ikke bedre når halve arbeidsstokken skal ha ferie, sier hun.

I løpet av det siste året har dessuten antall ledige sykepleierstillinger økt kraftig. Det skjer samtidig med at utdanningskapasiteten i fylket så å si er sprengt.

– Ifølge Navs utvalgsundersøkelse i privat og offentlig sektor fra juni, er det 425 ledige sykepleierstillinger i Rogaland. I fjor var tallet 238, sier Horpestad.

Tallet utgjør en økning på 79 prosent.

Astrid Lillevik, plasstillitsvalgt ved Stavanger legevakt (til venstre) og Kirsten Harstad, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Stavanger kommune er enige i at kommunen er et flott sted å jobbe. Men de trenger flere kolleger.

Sykdom kan velte gode planer

– Vil du si at ferieavvikling og sykepleiermangel fører til uforsvarlig drift?

– Det er veldig vanskelig å svare på. Det kan komme hendelser i løpet av sommeren som selvfølgelig kan forverre et allerede sårbart utgangspunkt. Balanserer sommeren akkurat, skal det kanskje ikke mer til enn omgangssyke før det vipper under. Det er vår største bekymring. Planene kan se bra ut, men ulike hendelser kan forverre et sårbart utgangspunkt, sier Horpestad.

Hvis en tar Stavanger kommune som eksempel, mangler NSF eksakte tall for hvor mange stillinger som er ubesatt, men her har forbundet laget det hun kaller en «uhøytidelig» kartlegging av vakter som skal besettes og hvilke som faktisk blir det. Ifølge denne kartleggingen mangler 27 hele stillinger.

– Vi vet det er mer, men kommunen vil ikke ut med tallet, sier Horpestad.

Kirsten Harstad, hovedtillitsvalgt for NSF i Stavanger kommune, er enig i at rekrutteringssituasjonen i Stavanger er en stor utfordring.

– Jeg har tillit og tro på at vi driver forsvarlig, men vi balanserer på en knivsegg. Hvis alt går etter de oppsatte planene, går det, men vi har ikke mye å gå på når det gjelder sykdom. Det er ugreit, sier hun og skynder seg å legge til at Stavanger kommune er en flott plass å arbeide.

Likevel mener hun kommunen må gjøre mer for å rekruttere sykepleiere og beholde dem, blant annet ved å tilby konkurransedyktig lønn. Gode, kompetansehevende tiltak og videreutdanning viser seg også å tiltrekke fagfolk.

Vanskelig å få tak i folk

At det nytter å sette inn tiltak, er Stavanger legevakt et eksempel på. Etter aktiv rekruttering er 20 sykepleiere ansatt det siste året. Det gjør at plasstillitsvalgt Astrid Lillevik slipper å frykte en gjentakelse av fjorårets sommer.

– Legevakten kan ikke ta inn vikarer om sommeren fordi arbeidet krever erfaring. Det gjør det alltid litt kritisk her. I fjor var det krisesommer. Vi hadde for lite folk. Jeg tror jeg aldri noen sinne har arbeidet så mye som da for å få det til å gå rundt, sier hun.

– Enkelte hadde både doble og triple vakter, og for noen endte det med sykemeldinger. Ventetiden på telefonen kunne være opptil en time. En slik situasjon ville vi ikke ha igjen, sier Lillevik.

Astrid Reiestad Førli, nestleder helse og omsorg i Stavanger kommune, medgir at det er store utfordringer med å rekruttere nok sykepleiere.

– Ifølge SSBs prognoser vil vi mangle 30.000 sykepleiere på landsbasis i 2030. Dette er en nasjonal utfordring like mye som det er en utfordring for Stavanger kommune. Kommunen er godt i gang med rekruttering, både på kort og lang sikt. I sommer tilbyr vi en ferieavtale med ekstra god lønn. Det et viktig å få fram at vi har mange flotte arbeidsplasser med god tjenestelevering. Vi har fått tilbakemelding fra virksomhetene våre om at vi driver forsvarlig i sommer, men det er en utfordring å få kabalen til å gå opp, sier hun.

Konkrete tall for antall ledige sykepleierstillinger og lønnsnivå er det vanskelig å hente fram på kort varsel i ferieavviklingen.

Publisert: