Utbygger av Hana-blokker stevner Sandnes for 10 millioner kroner

Utbygger Bonava, som står bak blokkene Sanz Terasse på Hana, har stevnet Sandnes kommune for nær 10 millioner kroner, pluss saksomkostninger.

Striden om utbyggingsbidragene for utbyggere i sentrum i Sandnes skal prøves i retten. Det er utbyggeren av disse blokkene på Hana, som har reist saken.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Saksøkeren mener Sandnes kommune og bystyret har vært i rettsvillfarelse, har opptrådt uaktsomt og har nektet å rette seg etter korrekte innvendinger.

Det kommer fram i stevningen fra advokatfirmaet Harris AS, som representerer utbygger Bonava Norge AS.

Ulovlig spleiselag

Bakgrunnen for stevningen er at alle private utbyggere i Sandnes sentrum i flere år har betalt et fastlagt kostnadsbidrag til et fond. Dette er fastsatt i Kommunedelplan for sentrum 2011–2025.

Dette spleiselaget har senere vist seg å være lovstridig, fordi pengene har blitt brukt til tiltak i hele sentrum, og ikke bare i tilknytning til de enkelte utbygginger.

Det vil si at en utbygger på Hana kan ha bidratt med midler til en park på andre siden av byen.

Hana-utbygger reiste saken

Det er utbygger av blokkene Sanz Terasse på Hana som har reist saken, noe som har resultert i at Sivilombudsmannen har konkludert med at Sandnes kommunes praksis strider med loven.

Det var i sin tid selskapet NCC som bygget ut Sanz Terasse, nå heter selskapet Bonava Norge AS.

Forrige uke mottok Sandnes kommune stevningen fra advokatfirmaet Harris AS, som representerer Bonava.

Krever over 10 millioner kroner

Kravet er at:

  • Sandnes kommune tilbakebetaler 9 millioner kroner til Bonava Norge AS.
  • I tillegg kreves det en erstatning på 726.687 kroner.
  • Bonava Norge krever også at sakens omkostninger betales av Sandnes kommune og med tanke på at rettssaken fort kan ta et par dager, kan beløpet blir på flere hundretusen kroner.

Bonava betalte sitt kostnadsbidrag til kommunen tilbake i juni 2013.

Kommunen inviterte til dialog

Kommuneadvokat Trond Øyvind Svendsen i Sandnes, sier de har invitert motparten til møter og dialog.

– Men det har de ikke vært interesserte i.

Når saken nå havner i rettsapparatet, tror han kommunen likevel har mulighet for å slippe å betale tilbake 10 millioner kroner

– Vi er uenige i at vi har tatt betalt for mer enn vi hadde adgang til, sier Svendsen.

Tvert om mener han utbyggeren har sluppet billig unna.

– Vi kommer til å anføre at det gjenstår to rekkefølgetiltak som skal belastes utbyggeren; ei gangbro over Daleveien og en havnepromenade langs Gandsfjorden. Dette er tiltak som ikke er utbygget, som vi mener er det er lovlig å pålegge utbyggeren å betale kostnadsbidrag til, sier Svendsen.

Han mener disse tiltakene ville ha kostet utbyggeren mer enn det som allerede er betalt inn.

- Bonavas andel i disse tiltakene vil overstige det de allerede har innbetalt, sier Svendsen.

Legger om praksis

Kommunen legger likevel om sin praksis når det gjelder kostnadsbidrag, noe som innebærer at sentrum deles inn i 10–12 soner.

Mens utbyggere tidligere har vært pålagt å betale for tiltak i hele sentrum, skal de i framtiden kun betale for tiltak i sitt område.

Publisert: