• - Ryfast er blitt for dyrt. Vi mener samferdselssituasjonen i Stavanger kommer til å bli ytterligere forverret, sier leder Simon Furnes i Rogaland Unge Venstre. (Illustrasjon: Kjell Arvid Berge)

Venstre uenige om Ryfast

Rogaland Unge Venstre er imot Ryfast og mener alternative løsninger bør diskuteres. Dette er stikk motsatt av hva moderpartiet mener.