• Fredrik Refvem

Snart får alle tilbud om radonmålinger hjemme

I november går det i kommunene i Sør-Rogaland ut tilbud om å få målt nivåene av lungekreftfremkallende radongass.